רגודו מכילה תכנים מובנים במגוון נושאים. כל התכנים נכתבו על ידי מומחים לנושא ועומדים בדרישות החוק והרגולציות השונות. הלומדות משלבות סרטונים עם שאלות ומצבים מונפשים, סרטונים אלו מסייעים ללמידה אפקטיבית וליכולת ההקשבה של הלומד.

לומדה למניעת הטרדה מינית

מטרת הלומדה הינה להעלות את מודעות עובדי הארגון בנושא חשוב זה.

העובדים נדרשים להכיר ולעמוד בדרישות חוק מניעת הטרדה מינית.

נושאים עיקריים בלומדה

 • מהי הטרדה מינית?

 • משמעויות החוק למניעת הטרדה מינית.

 • יצירת סביבת עבודה נאותה בארגון.

 • הכלים העומדים לרשותך במידה ונחשפת להטרדה מינית.

 • יחסי מרות עובד מעביד.

 • דגשים למניעת הטרדה מינית בעבודה מהבית.

 נושאים עיקריים בלומדה

 • מהי התעמרות בעבודה?

 • משמעויות הצעת החוק למניעת התעמרות בעבודה.

 • מהם המאפיינים להתעמרות בעבודה?

 • מיהו המתעמר ומהם הגורמים?

 • דוגמאות להתנהגויות מתעמרות.

 • יצירת סביבת עבודה הוגנת ובטוחה בארגון.

 • הכלים לרשותך במידה ונחשפת להתעמרות בעבודה.

לומדה למניעת התעמרות בעובד 

הלומדה מסייעת להעלאת המודעות של מנהלים ועובדים בכל הקשור למניעת מקרי התעמרות בעבודה ויצירת סביבת עבודה הוגנת ובטוחה. בישראל קיימת הצעת חוק למניעת התעמרות שעברה בכנסת בקריאה טרומית וטרם נכנסה לתוקף.

לומדה לאבטחת מידע

לומדה להגברת מודעות העובדים וביסוס כללי התנהגות למניעת אירועי אבטחת מידע

  נושאים עיקריים בלומדה

 • אבטחת מתחם העבודה בזמן פעילות ובתום יום עבודה.

 • הנחיות אבטחת מידע לעובד בארגון.

 • אבטחת רשומות מידע – פיזיות וממוחשבות.

 • הנחיות בדבר התקנות תוכנה.

 • דגשים לניהול סיסמאות, אחסון מידע וגיבוי.

 • שימוש בטוח באינטרנט וברשתות חברתיות.

 • שימוש אסור בתקשורת אלקטרונית .

 • אבטחה פיזית בארגון, אירועים עליהם יש חובת דיווח ועוד.

בכל ארגון קיימת סכנה לתרחיש של מתקפת סייבר, פריצה וגנבת מידע.ארגון נחשף לסכנות אלו במהלך ביצוע פעולות שגרתיות על ידי העובדים כמו גלישה באינטרנט, מענה למיילים ושיחת טלפון.

הלומדה מעלה את מודעות העובדים הארגון לסיכונים ומקנה ידע הנדרש בכדי להגן על מערכות המידע של הארגון.

לומדה להגנת הפרטיות 

  נושאים עיקריים בלומדה

 • הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) – מה צריך לדעת?

 • התקנת תוכנה – סיכונים.

 • זיהוי תוכנת כופרה והתמודדות.

 • כיצד שומרים על הבטיחות בשימוש באינטרנט.

 • איך נוהגים בשימוש מחשבים ניידים ובתקשורת האלקטרונית.

 • אבטחת מידע – כניסה פיזית ווירטואלית של גורמים מחוץ לארגון.

 • איך פועלים באירוע אבטחת מידע.

GDPR-תקנות חוק הגנת הפרטיות של האיחוד האירופאי

מטרת הלומדה הינה העלאת מודעות העובדים לסיכונים הכרוכים בעיבוד נתונים המוגדרים כנתונים אישיים וכיצד למתן סיכונים אלה. כמו כן, הלומדה בודקת באמצעות שאלות את ההבנה בסיסית של העובדים בתקנות ה- GDPR ואת הנוהג של הגנת נתונים. תקנות GDPR חלות כמעט על כל מי שמחזיק נתונים ומידע על תושבי ואזרחי האיחוד האירופי, גם אם המחזיק עצמו אינו נמצא או אינו פועל מתוך האיחוד.

Padlock

  נושאים עיקריים בלומדה

 • מה זה GDPR ?

 • דוגמאות למידע אישי

 • על מה ועל מי חלות התקנות?

 • הכרה עם עיבוד מידע ועקרונותיו

 • מהן זכויותיו של מי שפרטיו שמורים במאגר המידע

לומדה בטיחות וגיהות לעובדי משרד

בסביבת עבודה משרדית עלולים להתרחש מגוון אירועי בטיחות כתוצאה שיגרמו ממפגעים שונים במשרד, אירועים אלו, כגון: שריפה, התחשמלות והחלקה מסכנים את העובדים בארגון. לומדה זו מיועדת לצמצום ארועי הבטיחות במשרד. בנוסף קיימת לומדה עם דגשים לבטיחות עבור עובדי נקיון.

  נושאים עיקריים בלומדה

 • הכרת הסיכונים המרכזיים עבור עובד במשרד.

 • כיצד למנוע חשיפה לסיכונים במשרד.

 • כללי בטיחות מחוץ למשרד.

 • עבודה נכונה מול מחשב.

 • סיכוני אש וחשמל, מטבח ועוד.

לומדה נגישות לכל עובד

Image by Yomex Owo

על פי חוק, חובה להדריך עובדים המספקים שירות לקהל איך לתת שירות כך שיהיה נגיש גם לאנשים עם מוגבלות. מטרת הלומדה לספק ידע וכלים בדבר מתן שירות נגיש לאנשים עם מוגבלויות. 

  נושאים עיקריים בלומדה

 • נגישות לאנשים עם מוגבלות – עקרונות יסוד.

 • מה נדרש כדי שארגון יהיה נגיש​.

 • חשיבות הדרכות והתאמת תהליכי שירות לאנשים עם מוגבלויות.

 • תרגול מצבי שירות לאנשים עם מוגבלויות.

_edited.jpg

לומדה בטיחות בתעבורה

הדרכת בטיחות בתעבורה מקצועית המתאימה לכל ארגון המעוניין להדריך את עובדיו ובני משפחותיהם, הן אלו הנוהגים ברכב חברה והן אלו הנוהגים ברכבם הפרטי לעבודה וממנה.

ההדרכה מספקת מידע רב בנוגע לנהיגה בטוחה וזהירה ומריענון ספציפי לחורף ולקיץ. 

הדרכת בטיחות בתעבורה הוכנה על ידי קצין בטיחות בתעבורה והינה מעודכנת ותואמת לדרישות החוק והתקנות.

why-kei-8e2gal_GIE8-unsplash.jpg

  נושאים עיקריים בלומדה

 • חוקים ותקנות 

 • שמירת מרחק בכביש

 • דגשים לנהיגה בקיץ ובחורף

 • הכרת סכנות בנהיגה

לתיאום הדגמת יכולות המערכת